Studia podyplomowe prawa karnego procesowego

Katedra Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2017 r. trwa nabór na studia podyplomowe prawa karnego procesowego. Jest to już V edycja studiów, które Katedra Postępowania Karnego UJ organizuje na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Uczestnikami wcześniejszych trzech edycji studium byli sędziowie i prokuratorzy. Czwarta poświęcona była przede wszystkim praktycznym aspektom najnowszych zmian w przepisach procedury karnej i uczestniczyli w niej licznie także przedstawiciele innych zawodów. Udział w zajęciach w ramach Studium wzięło dotychczas łącznie prawie 300 słuchaczy. Termin rozpoczęcia studiów to maj 2017 r. W niniejszej edycji w szczególności zapraszamy do uczestnictwa radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów do tych zawodów. W wypadku zgłoszenia się odpowiednio dużej liczby uczestników istnieje możliwość sprofilowania części zajęć. Komplet materiałów będzie dostępny dla uczestników online. Zgodnie z uchwałą nr 282/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20.07.2016 r.. ukończenie studiów podyplomowych daje także 20 punktów szkoleniowych. Szczegóły na stronie http://www.law.uj.edu.pl/kpk/strona/studia-podyplomowe-20172018/
Data opublikowania: 06.02.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Radwan

kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji
tel. (+48 12) 663 10 48
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl