Rekrutacja na Studia Podyplomowe UNIGIS

 

Co łączy Kopernika, nawigację samochodową i dopłaty do rolnictwa? GIS!

Być może gdyby Kopernik nie wybrał studiów m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim, nie opracowałby jednego z fundamentów współczesnej astronomii, od której już prosta droga do systemów satelitarnych. Satelity w połączeniu z informatyką, naukami o Ziemi i odrobiną wyobraźni dały właśnie GIS.

Pod tym skrótem kryją się Systemy Informacji Geograficznej, czyli system służący do pozyskiwania, przechowywania, analizowania i udostępniania danych przestrzennych - takich, które zawierają dokładne dane o lokalizacji. Swoją wiedzę o GIS można uzupełnić na prowadzonych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Studiach Podyplomowych UNIGIS.

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do 15 września!

Kolejna edycja studiów rozpoczyna się 14 października 2017 i realizowana jest w rocznej formule opartej o autorski program pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia prowadzone są w ramach międzynarodowej sieci UNIGIS International Association na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Zajęcia odbywają się głównie w trybie nauki na odległość z wykorzystaniem Internetu. Taka forma studiów umożliwia ich realizację osobom mieszkającym w różnych częściach Polski i Europy. Pozwala pogodzić zdobywanie nowych kwalifikacji z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Studenci uzyskują dostęp do międzynarodowej społeczności GIS&T, korzystają z oferty edukacyjnej i doświadczeń wypracowanych przez inne ośrodki uniwersyteckie oraz otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie cenionych w wielu krajach kwalifikacji. Więcej informacji na stronie: http://www.unigis.uj.edu.pl

https://www.facebook.com/hashtag/mikołajkopernik?source=feed_text&story_id=10152241249847473

Data opublikowania: 08.06.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Radwan

kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji
tel. (+48 12) 663 10 48
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl