Kursy dokształcające

Uniwersytet Jagielloński wciąż wzbogaca swoją ofertę w zakresie kursów dokształcających.  Aktualnie proponujemy Państwu 21 kursów, w tym między innymi 12 kursów z dziedziny tłumaczeń, 9 kursów przygotowujących absolwentów do dalszych etapów poszerzania wiedzy akademickiej lub zawodowej.

Wszystkie kursy są odpłatne. Uczestnictwo w kursach potwierdzane jest wydaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia danego kursu jest zrealizowanie programu przewidzianego w planie kursu, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewidziane jest to w programie kursu.
 

Oferta kursów:

Wydział Prawa i Administracji UJ

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym

Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze

Szkoła Prawa Polskiego

Szkoła Prawa Amerykańskiego

Prawo zamówień publicznych

Wydział Filologiczny UJ

  • Instytut Orientalistyki UJ

Język hindi

Hindi through English

Sanskryt

Sanskryt through English

Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia dla słuchaczy wszystkich języków

Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs II stopnia - język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski 

Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Certyfikowany Tester ISTQB - poziom podstawowy

Certyfikowany Tester ISTQB - poziom zaawansowany - Kierownik Testów

Certyfikowany Tester ISTQB - poziom zaawansowany - Analityk Testów

Certyfikowany Tester ISTQB - poziom zaawansowany - Techniczny Analityk Testów

 

 

kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji
tel. (+48 12) 663 10 48
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl