Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu

Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Nazwa studiów podyplomowych
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu
Obszar kształcenia
Obszar nauk ścisłych
Opłata za studia podyplomowe
7 500 zł
Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, Kraków
Telefon
12 664 75 33
Fax
12 664 66 73
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 14, wybrane soboty w trakcie zjazdów
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

posiadanie tytułu magistra lub licencjata;

adresaci studiów: osoby związane z informatyką poprzez ukończony kierunek studiów, pracę, własne zainteresowania

Zasady-rekrutacji

rekrutacja przez ERK; decyduje kolejność zgłoszeń

termin zgłoszeń (przez ERK): od 1 marca 2017 do 19 września 2017;

terminy wpisów (i składania dokumentów): od 25 do 27 września 2017 (dokładny harmonogram będzie dostępny w systemie ERK)

Limit przyjęć
min. 12 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 01.03.2017 do 19.09.2017
Początek studiów
połowa października 2017r.
Opis studiów
studia doskonalące, kształtujące umiejętność programowania, administrowania systemami operacyjnymi, zarządzania bazami danych
Terminy zajęć
studia zaoczne: dwudniowe zjazdy odbywają się w soboty (od godz. 12:00) i niedziele (od godz. 9:00), raz lub dwa razy w miesiącu; dodatkowo słuchacz uczestniczy w nowoczesnych formach nauczania na odległość, takich jak zapytania elektroniczne, konsultacje elektroniczne (chat)
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
program studiów, aktualny harmonogram
Wymagane dokumenty
podanie ERK
Program studiów

1. Systemy operacyjne Windows i Unix (15h w.+ 15h konw.)

2. Administracja UNIX albo Administracja Windows (jeden przedmiot do wyboru) (30h konw.)

3. Inżynieria oprogramowania (15h w. + 15h konw.)

4. Relacyjne bazy danych (15h w. + 30h konw.)

5. Programowanie obiektowe w języku Java (30h w. + 30h konw.)

6. Współczesne kierunki informatyki:

• Obliczalność algorytmów (6h w.)

• Złożoność algorytmów (6h w.)

• Kryptografia (6h w.)

• Systemy rozproszone (6h w.)

• Systemy sztucznej inteligencji (6h w.)

7. Wybrane zagadnienia informatyki (jeden przedmiot do wyboru) (30h konw.): Tworzenie aplikacji internetowych, Sieci komputerowe, SQL Serwer, Java - programowanie zaawansowane, Systemy rozproszone

8. Projektowanie oprogramowania (10 h w. + 10h konw.)

Efekty kształcenia
absolwent posiada szeroką wiedzę ze współczesnych dziedzin informatyki i, w zależności od wyboru przedmiotów w toku studiów, jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w dziedzinach takich jak: administracja serwerem (Windows lub UNIX), systemy zarządzania bazami danych, programowanie
Kierownik studiów
dr hab. Anna Ochal
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
studia doskonalące; otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie inżynierii oprogramowania