Podyplomowe Studia Matematyki

Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Matematyki
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studia Matematyki
Obszar kształcenia
Obszar nauk ścisłych
Opłata za studia podyplomowe
4 800 zł
Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6 30-348 Kraków
Telefon
12 6647662
Godziny przyjęć w sekretariacie
Pokój 1174, pon-pt 9.00-15.00
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych
Zasady-rekrutacji
kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 01.09.2017 do 15.10.2017
Początek studiów
druga połowa października
Terminy zajęć
Soboty (zazwyczaj trzy w miesiącu) od godz. 9.00 do godziny 16.00
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz studiów podyplomowych, odpis dyplomu studiów wyższych, ksero dowodu osobistego, zdjęcie
Program studiów

Teoretyczne podstawy matematyki szkolnej (110 godzin, 16 ECTS)

Metodyka pracy z uczniami na lekcjach matematyki (110 godzin, 16 ECTS)

Wybrane zagadnienia geometrii i metody popularyzacji (110 godzin, 16 ECTS)

Dydaktyka matematyki (30 godzin, 12 ECTS)

Praktyka pedagogiczna (60 godzin).

Efekty kształcenia

Zdobycie umiejętności i kompetencji koniecznych do nauczania matematyki.

Uwaga: zgodnie z obowiązującą ustawą nauczyciele muszą również odbyć kurs przygotowania pedagogicznego, który prowadzony jest osobno; kurs ten prowadzi m.in. Studium Pedagogiczne UJ: http://www.sp.uj.edu.pl/studia/niestacjonarne

Kierownik studiów
Dr Marcin Kulczycki
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych