Programowanie Urządzeń Mobilnych

Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Nazwa studiów podyplomowych
Programowanie Urządzeń Mobilnych
Obszar kształcenia
Obszar nauk ścisłych
Opłata za studia podyplomowe
5 000 zł
Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, Kraków
Telefon
12 664 75 33
Fax
12 664 66 73
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 14, wybrane soboty w trakcie zjazdów
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

posiadanie tytułu magistra lub licencjata;

adresaci studiów: osoby związane z informatyką poprzez ukończony kierunek studiów, pracę, własne zainteresowania; wskazana umiejętność programowania obiektowego

Zasady-rekrutacji
rekrutacja przez ERK; decyduje kolejność zgłoszeń

 

termin zgłoszeń (przez ERK): od 1 marca 2017 do 19 września 2017; terminy wpisów (i składania dokumentów): od 25 do 27 września 2017 (dokładny harmonogram będzie dostępny w systemie ERK)

 

Limit przyjęć
min. 12 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 01.03.2017 do 19.09.2017
Początek studiów
połowa października 2017r.
Opis studiów
studia doskonalące, kształtujące umiejętność projektowania, implementowania i wdrażania programów na platformy mobilne.
Terminy zajęć
studia zaoczne: dwudniowe zjazdy odbywają się w soboty (od godz. 12:00) i niedziele (od godz. 9:00), raz lub dwa razy w miesiącu; dodatkowo słuchacz uczestniczy w nowoczesnych formach nauczania na odległość, takich jak zapytania elektroniczne, konsultacje elektroniczne (chat)
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
program studiów, aktualny harmonogram
Wymagane dokumenty
podanie ERK
Program studiów

1. Programowanie (40h w. + 30h konw.)

2. Technologie bezprzewodowe (10h w.)

3. Programowanie w systemie Android (30h w. + 35h konw.)

4. Programowanie w systemie Apple iOS (30h w. + 35h konw.)

5. Projekt indywidualny (5h w. + 10h konw.)

Efekty kształcenia
Absolwent posiada szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające tworzyć aplikacje na powszechnie stosowane urządzenia mobilne typu telefony komórkowe, smarthone’y i tablety.
Kierownik studiów
dr hab. Anna Ochal
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

studia doskonalące;

otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie programowania urządzeń mobilnych